3ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ

ΠΕΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

3ος ΚΥΚΛΟΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ

 

ΜΑΘΗΜΑ: Χωρικές Βάσεις Δεδομένων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 27/04/2015 17:00 – 19:00 Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ Αίθουσα ΑΡΤΕΜΙΣ Κτιρίου Λυμπέρη, Παλαμά 2 & Γοργύρας, Καρλόβασι
19:00 – 21:00 Τριτσινιώτης Εμμανουήλ
2 02/05/2015 10:00 – 13:00 Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
3 02/05/2015 14:00 – 17:00 Τριτσινιώτης Εμμανουήλ
4 04/05/2015 17:00 – 18:00 Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
18:00 – 21:00 Τριτσινιώτης Εμμανουήλ
5 09/05/2015 10:00 – 13:00
6 09/05/2015 14:00 – 17:00
7 11/05/2015 17:00 – 21:00
8 16/05/2015 10:00 – 13:00
9 16/05/2015 14:00 – 17:00

 

ΜΑΘΗΜΑ: Μηχανική Γνώσης για γεωγραφικά δεδομένα (μεταδεδομένα, υπηρεσίες, υποδομές)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 22/06/2015 18:00 – 21:00 Πόθα Νεκταρία Αίθουσα ΑΡΤΕΜΙΣ Κτιρίου Λυμπέρη, Παλαμά 2 & Γοργύρας, Καρλόβασι
2 24/06/2015 18:00 – 21:00
3 27/06/2015 10:00 – 14:00
4 06/07/2015 18:00 – 21:00 Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
5 08/07/2015 18:00 – 21:00
6 11/07/2015 10:00 – 14:00 Πόθα Νεκταρία
7 13/07/2015 18:00 – 21:00 Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
8 15/07/2015 18:00 – 21:00
9 18/07/2015 10:00 – 14:00 Πόθα Νεκταρία

 

ΜΑΘΗΜΑ: Εξόρυξη Γνώσης (Data Mining) από χωρο-χρονικά δεδομένα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 03/06/2015 18:00 – 21:00 Πόθα Νεκταρία Αίθουσα ΑΡΤΕΜΙΣ Κτιρίου Λυμπέρη, Παλαμά 2 & Γοργύρας, Καρλόβασι
2 06/06/2015 10:00 – 14:00
3 06/06/2015 18:00 – 21:00
4 08/06/2015 18:00 – 21:00
5 10/06/2015 18:00 – 21:00 Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
6 20/07/2015 18:00 – 21:00
7 22/07/2015 18:00 – 21:00 Πόθα Νεκταρία
8 25/07/2015 10:00 – 14:00 Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
9 27/07/2015 19:00 – 21:00 Πόθα Νεκταρία
10 29/07/2015 19:00 – 21:00 Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ

 

ΜΑΘΗΜΑ: Μέθοδοι χρήσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και τηλεφωνικής έρευνας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 08/09/2015 15:00 – 21:00 Δρόσος Δημήτριος Αίθουσα ΑΡΤΕΜΙΣ Κτιρίου Λυμπέρη, Παλαμά 2 & Γοργύρας, Καρλόβασι
2 09/09/2015 15:00 – 21:00
3 10/09/2015 18:00 – 21:00

 

ΜΑΘΗΜΑ: Ανάλυση χωρο-χρονικών πληροφοριών από αισθητήρες και παρατηρητές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 18/05/2015 17:00 – 20:00 Βουγιούκας Δημοσθένης Αίθουσα ΑΡΤΕΜΙΣ Κτιρίου Λυμπέρη, Παλαμά 2 & Γοργύρας, Καρλόβασι
20:00 – 21:00 Αγγελής Νικόλαος
2 23/05/2015 10:00 – 13:00
3 23/05/2015 14:00 – 17:00
4 30/05/2015 10:00 – 13:00
5 30/05/2015 14:00 – 16:00

 

ΜΑΘΗΜΑ: Δίκτυα στο Φυσικό, Ανθρωπογενές και Κοινωνικό  Περιβάλλον

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 13/06/2015 09:30 – 14:30 Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ Αίθουσα ΑΡΤΕΜΙΣ Κτιρίου Λυμπέρη, Παλαμά 2 & Γοργύρας, Καρλόβασι
2 15/06/2015 18:00 – 21:00 Σκούτας  Δημήτριος
3 17/06/2015 18:00 – 21:00
4 20/06/2015 10:00 – 14:00
5 29/06/2015 18:00 – 21:00 Νομικός Νικόλαος
6 01/07/2015 18:00 – 21:00
7 04/07/2015 10:00 – 14:00 Σκούτας  Δημήτριος
8 01/08/2015 09:30 – 14:30 Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ