Συνεργαζόμενα Ιδρύματα

aigaion
 • Τμήμα Γεωγραφίας
 • Τμήμα Κοινωνιολογίας
 • Τμήμα Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
dhmokrition
 • Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
PANEPISTIMIO-PATRON-logo-4xromo
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
xarokopeio-panepistimio2
 • Τμήμα Γεωγραφίας
panteio-panepisthmio
 • Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

thessalias

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Logo_teiath
 • Τμήμα Πολιτκών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. – Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
logo_teiser
 • Τμήμα Πολιτκών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. – Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.