2ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΑΘΗΝΑ

ΠΕΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΑΘΗΝΑ

ΜΑΘΗΜΑ: Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 12/09/2015 10:00 – 15:00 Τσάτσαρης Ανδρέας Εργαστήρια Η/Υ, Αριστοτέλους 29, 1ος όροφος
2 12/09/2015 16:00 – 21:00 Κάτσιος Ιωάννης
3 26/09/2015 10:00 – 15:00 Κάτσιος Ιωάννης
4 26/09/2015 16:00 – 21:00 Στάμου Μαριάνθη
5 03/10/2015 10:00 – 15:00 Στάμου Μαριάνθη
6 03/10/2015 16:00 – 21:00 Στάμου Μαριάνθη

 

ΜΑΘΗΜΑ: Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης και Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 04/09/2015 15:00 – 21:00 Χριστοφάκης Εμμανουήλ Αίθουσα 1, Αριστοτέλους 29, 1ος όροφος
2 11/09/2015 15:00 – 21:00 Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος Αίθουσα 1, Αριστοτέλους 29, 1ος όροφος
3 18/09/2015 15:00 – 21:00 Νικολόπουλος Παναγιώτης Αίθουσα 1, Αριστοτέλους 29, 1ος όροφος
4 25/09/2015 15:00 – 21:00 Νικολόπουλος Παναγιώτης Εργαστήρια Η/Υ, Αριστοτέλους 29, 1ος όροφος
5 09/10/2015 15:00 – 21:00 Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος – Χριστοφάκης Εμμανουήλ Αίθουσα 1, Αριστοτέλους 29, 1ος όροφος

 

ΜΑΘΗΜΑ: Δίκτυα στο Φυσικό, Ανθρωπογενές και Κοινωνικό Περιβάλλον

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 07/10/2015 15:00 – 21:00 Νομικός Νικόλαος Εργαστήρια Η/Υ, Αριστοτέλους 29, 1ος όροφος (Τηλεδιάσκεψη)
2 08/10/2015 16:00 – 21:00 Σκούτας  Δημήτριος
3 10/10/2015 10:00 – 15:00 Σκούτας  Δημήτριος
4 11/10/2015 10:00 – 14:00 Σκούτας  Δημήτριος
5 14/10/2015 16:00 – 21:00 Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
6 15/10/2015 16:00 – 21:00 Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ

 

ΜΑΘΗΜΑ: Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Πλαίσιο Εφαρμογών και Παραδείγματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 03/09/2015 16:00 – 22:00 Βαβούρας Ιωάννης Αίθουσα ΠΜΣ Οικονομικής Επιστήμης, Αριστοτέλους 3, 4ος όροφος
2 09/09/2015 16:00 – 20:00 Συρμαλή Μαρία-Ελένη
3 10/09/2015 16:00 – 20:00 Συρμαλή Μαρία-Ελένη
4 16/09/2015 16:00 – 21:00 Συρμαλή Μαρία-Ελένη
5 17/09/2015 15:00 – 21:00 Κέφης Βασίλειος
6 04/10/2015 10:00 – 15:00 Τσίρης Παναγιώτης

 

ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμογή κριτηρίων και συστημάτων ποιότητας κοινωνικών υπηρεσιών και επιχειρηματικής δράσης με την υποστήριξη της τεχνολογίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 23/09/2015 15:00 – 21:00 Ναγόπουλος Νικόλαος Αίθουσα ΠΜΣ Οικονομικής Επιστήμης, Αριστοτέλους 3, 4ος όροφος
2 24/09/2015 15:00 – 21:00 Ρόντος Κωνσταντίνος
3 30/09/2015 15:00 – 21:00 Βαβούρας Ιωάννης
4 01/10/2015 15:00 – 21:00 Βαβούρας Ιωάννης
5 02/10/2015 15:00 – 21:00 Σαββάκης Εμμανουήλ