1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΠΕΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

1ος ΚΥΚΛΟΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΜΑΘΗΜΑ: Στατιστική ανάλυση δεδομένων – SPSS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 07/05/2015 15:00 – 22:00 Ρόντος Κωνσταντίνος Εργαστήριο Υπολογιστών Τμήματος Κοινωνιολογίας κτ. Θάλασσας 3ος όροφος
2 08/05/2015 15:00 – 22:00 Ρόντος Κωνσταντίνος (3 ώρες)
Πετράκος Γεώργιος (4 ώρες)
3 09/05/2015 10:00 – 18:00 Πετράκος Γεώργιος (6 ώρες)Πανάγος Νικόλαος (2 ώρες) Μικρό Εργαστήριο Υπολογιστών Τμήματος Γεωγραφίας κτ. Γεωγραφίας 3ος όροφος
4 10/05/2015 10:00 – 18:00 Πανάγος Νικόλαος Εργαστήριο Υπολογιστών Τμήματος Κοινωνιολογίας κτ. Θάλασσας 3ος όροφος

 

ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμογές σχεδιασμού κοινωνικών ερευνών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 22/05/2015 15:00 – 20:00 Κάλλας Ιωάννης Εργαστήριο Υπολογιστών Τμήματος Κοινωνιολογίας κτ. Θάλασσας 3ος όροφος
2 24/05/2015 10:00 – 13:00 Κάλλας Ιωάννης
3 28/05/2015 14:00 – 18:00 Σαββάκης Εμμανουήλ
4 28/05/2015 18:00 – 20:00 Κάλλας Ιωάννης
5 29/05/2015 15:00 – 19:00 Σαββάκης Εμμανουήλ
6 04/06/2015 15:00 – 21:00 Κάλλας Ιωάννης (2 ώρες)

Πανάγος Νικόλαος (4 ώρες)

7 05/06/2015 15:00 – 19:00 Κάλλας Ιωάννης
8 05/06/2015 19:00 – 21:00 Σαββάκης Εμμανουήλ

ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμογή κριτηρίων και συστημάτων ποιότητας κοινωνικών υπηρεσιών και επιχειρηματικής δράσης με την υποστήριξη της τεχνολογίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 15/05/2015 15:00 – 20:00 Ναγόπουλος Νικόλαος Εργαστήριο Υπολογιστών Τμήματος Κοινωνιολογίας κτ. Θάλασσας 3ος όροφος
2 16/05/2015 10:00 – 14:00 Αίθουσα Γ, κτ. Γεωγραφίας
3 23/05/2015 10:00 – 16:00 Κάλλας Ιωάννης
4 24/05/2015 14:00 – 17:00 Εργαστήριο Υπολογιστών Τμήματος Κοινωνιολογίας κτ. Θάλασσας 3ος όροφος
5 28/05/2015 20:00 – 22:00 Σαββάκης Εμμανουήλ
6 29/05/2015 19:00 – 22:00
7 30/05/2015 10:00 – 17:00

 

ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρονικά συστήματα ενιαίων σημείων επαφής (one stop shops). Παραδείγματα και επιτυχημένες εφαρμογές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 17/05/2015 10:00 – 16:00 Ναγόπουλος Νικόλαος Εργαστήριο Υπολογιστών Τμήματος Κοινωνιολογίας κτ. Θάλασσας 3ος όροφος
2 17/05/2015 16:00 – 17:00 Μαραγκουδάκης Μανούσος
3 06/06/2015 10:00 – 17:00
4 07/06/2015 10:00 – 17:00
5 13/06/2015 10:00 – 15:00 Καραγάνης Αναστάσιος
5 14/06/2015 10:00 – 14:00

 

ΜΑΘΗΜΑ: Συστήματα Γεωγραφικών πληροφοριών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 10/06/2015 16:00 – 21:00 Κουκούλας Σωτήριος Εργαστήριο Υπολογιστών Τμήματος Κοινωνιολογίας κτ. Θάλασσας 3ος όροφος
2 11/06/2015 16:00 – 21:00 Κουκούλας Σωτήριος (1 ώρα)
Αποστόλου Αναστάσιος (4 ώρες)
3 12/06/2015 16:00 – 21:00 Αποστόλου Αναστάσιος
4 17/06/2015 16:00 – 21:00
5 18/06/2015 16:00 – 21:00
6 19/06/2015 16:00 – 21:00