2ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΠΕΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2ος ΚΥΚΛΟΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΜΑΘΗΜΑ: Συλλογή γεωγραφικής πληροφορίας / Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 15/05/2015 16:00 – 21:00 Χατζόπουλος Ιωάννης Εργαστήριο Ανθρωπογεωγραφίας, Ισόγειο 2 κτηρίου Γεωγραφίας
2 16/05/2015 10:00 – 14:00 Στεφανάκης Δημήτριος Εργαστήριο Γεωπληροφορικής, 2ος όροφος κτηρίου Γεωγραφίας
14:00 – 15:00 Χατζόπουλος Ιωάννης
3 17/05/2015 10:00 – 14:00 Βασιλάκος Χρήστος
14:00 – 15:00 Χατζόπουλος Ιωάννης

 

ΜΑΘΗΜΑ: Μηχανική Γνώσης για γεωγραφικά δεδομένα (μεταδεδομένα, υπηρεσίες, υποδομές)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 22/05/2015 16:00 – 17:00 Βαΐτης Μιχαήλ Εργαστήριο Ανθρωπογεωγραφίας, Ισόγειο 2 κτηρίου Γεωγραφίας
17:00 – 21:00 Καβρουδάκης Δημήτριος
2 23/05/2015 09:00 – 14:00 Καβρουδάκης Δημήτριος Εργαστήριο Γεωπληροφορικής, 2ος όροφος κτηρίου Γεωγραφίας
3 24/05/2015 09:00 – 10:00 Βαΐτης Μιχαήλ
4 10:00 – 14:00 Κοψαχείλης Βασίλειος
5 29/05/2015 16:00 – 21:00 Καβρουδάκης Δημήτριος Εργαστήριο Ανθρωπογεωγραφίας, Ισόγειο 2 κτηρίου Γεωγραφίας
6 30/05/2015 09:00 – 14:00 Κοψαχείλης Βασίλειος Εργαστήριο Γεωπληροφορικής, 2ος όροφος κτηρίου Γεωγραφίας
7 31/05/2015 09:00 – 11:00 Βαΐτης Μιχαήλ
8 11:00 – 14:00 Κοψαχείλης Βασίλειος

 

ΜΑΘΗΜΑ: Θεματική Χαρτογραφία / Οπτική αναπαράσταση γεωγραφικών δεδομένων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 05/06/2015 16:00 – 18:00 Σουλακέλλης Νικόλαος Εργαστήριο Ανθρωπογεωγραφίας, Ισόγειο 2 κτηρίου Γεωγραφίας
18:00 – 21:00 Παπακωνσταντίνου Απόστολος
2 06/06/2015 09:00 – 12:00 Ρούσσου Όλγα Εργαστήριο Γεωπληροφορικής, 2ος όροφος κτηρίου Γεωγραφίας
12:00 – 15:00 Παπακωνσταντίνου Απόστολος
3 07/06/2015 09:00 – 14:00 Παπακωνσταντίνου Απόστολος
4 12/06/2015 18:00 – 21:00 Παπακωνσταντίνου Απόστολος Εργαστήριο Ανθρωπογεωγραφίας, Ισόγειο 2 κτηρίου Γεωγραφίας
5 13/06/2015 09:00 – 12:00 Ρούσσου Όλγα Εργαστήριο Γεωπληροφορικής, 2ος όροφος κτηρίου Γεωγραφίας
12:00 – 15:00 Παπακωνσταντίνου Απόστολος
6 14/06/2015 09:00 – 11:00 Τοπουζέλης Κωσταντίνος
11:00 – 14:00 Παπακωνσταντίνου Απόστολος

 

ΜΑΘΗΜΑ: Χωρική Ανάλυση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 16/06/2015 16:00 – 21:00 Καβρουδάκης Δημήτριος Εργαστήριο Γεωπληροφορικής, 2ος όροφος κτηρίου Γεωγραφίας
2 17/06/2015 16:00 – 17:00 Καβρουδάκης Δημήτριος
17:00 – 21:00 Κοντός Θεμιστοκλής
3 18/06/2015 16:00 – 18:00 Κοντός Θεμιστοκλής
18:00 – 21:00 Λιμήτσιος Γεώργιος
4 23/06/2015 16:00 – 21:00 Λιμήτσιος Γεώργιος
5 24/06/2015 16:00 – 20:00 Λιμήτσιος Γεώργιος
20:00 – 21:00 Κυριακίδης Φαίδων
6 25/06/2015 16:00 – 21:00 Κυριακίδης Φαίδων

 

ΜΑΘΗΜΑ: Ειδικά θέματα Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών για τη διαχείριση Περιβαλλοντικής Πληροφορίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 30/6/2015 16:00 – 21:00 Βασιλάκος Χρήστος Εργαστήριο Γεωπληροφορικής, 2ος όροφος κτηρίου Γεωγραφίας
2 1/7/2015 16:00 – 17:00 Βασιλάκος Χρήστος
17:00 – 18:00 Κοντός Θεμιστοκλής
18:00 – 21:00 Παπακωνσταντίνου Απόστολος
3 2/7/2015 16:00 – 18:00 Κοντός Θεμιστοκλής
18:00 – 21:00 Παπακωνσταντίνου Απόστολος
4 7/7/2015 16:00 – 21:00 Κοντός Θεμιστοκλής
5 8/7/2015 16:00 – 18:00 Κοντός Θεμιστοκλής
18:00 – 21:00 Παπακωνσταντίνου Απόστολος
6 9/7/2015 16:00 – 18:00 Κοντός Θεμιστοκλής
18:00 – 21:00 Παπακωνσταντίνου Απόστολος

 

ΜΑΘΗΜΑ: Ειδικά θέματα Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στο Θαλάσσιο Περιβάλλον

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 14/07/2015 16:00 – 18:00 Κίτσιου Δήμητρα Εργαστήριο Γεωπληροφορικής, 2ος όροφος κτηρίου Γεωγραφίας
18:00 – 20:00 Τοπουζέλης Κωνσταντίνος
20:00 – 21:00 Πατέρα Αναστασία
2 15/07/2015 16:00 – 21:00
3 16/07/2015 16:00 – 21:00