1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΑΘΗΝΑ

ΠΕΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΑΘΗΝΑ

ΜΑΘΗΜΑ: Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 25/04/2015 10:00 – 15:00 Τσάτσαρης Ανδρέας Εργαστήρια ΤΟΠΑ, Αριστοτέλους 29, 1ος όροφος
2 25/04/2015 16:00 – 21:00 Κάτσιος Ιωάννης
3 02/05/2015 10:00 – 15:00 Κάτσιος Ιωάννης
4 02/05/2015 16:00 – 21:00 Στάμου Μαριάνθη
5 09/05/2015 10:00 – 15:00 Στάμου Μαριάνθη
6 09/05/2015 16:00 – 21:00 Στάμου Μαριάνθη

 

ΜΑΘΗΜΑ: Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης και Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 24/04/2015 15:00 – 21:00 Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος Εργαστήρια ΤΟΠΑ, Αριστοτέλους 29, 1ος όροφος
2 08/05/2015 15:00 – 21:00 Νικολόπουλος Παναγιώτης
3 15/05/2015 15:00 – 21:00 Χριστοφάκης Εμμανουήλ
4 16/05/2015 10:00 – 16:00 Ρόντος Κωνσταντίνος
5 22/05/2015 15:00 – 21:00 Νικολόπουλος Παναγιώτης

 

ΜΑΘΗΜΑ: Διακυβέρνηση και βιώσιμη ανάπτυξη. Πλαίσιο εφαρμογών και παραδείγματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 22/04/2015 16:00 – 21:00 Τσίρης Παναγιώτης Αίθουσα ΠΜΣ Οικονομικής Επιστήμης, Αριστοτέλους 3, 4ος όροφος
2 23/04/2015 16:00 – 21:00 Βαβούρας Ιωάννης
3 29/04/2015 16:00 – 21:00 Συρμαλή Μαρία-Ελένη
4 30/04/2015 16:00 – 21:00 Συρμαλή Μαρία-Ελένη
5 07/05/2015 16:00 – 21:00 Βαβούρας Ιωάννης
6 19/05/2015 16:00 – 21:00 Τσίρης Παναγιώτης

 

ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμογή κριτηρίων και συστημάτων ποιότητας κοινωνικών υπηρεσιών και επιχειρηματικής δράσης με την υποστήριξη της τεχνολογίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 13/05/2015 16:00 – 21:00 Ναγόπουλος Νικόλαος Αίθουσα ΠΜΣ Οικονομικής Επιστήμης, Αριστοτέλους 3, 4ος όροφος
2 14/05/2015 16:00 – 21:00 Ναγόπουλος Νικόλαος
3 20/05/2015 16:00 – 21:00 Συρμαλή Μαρία-Ελένη
4 21/05/2015 16:00 – 21:00 Καραγάνης Αναστάσιος
5 23/05/2015 10:00 – 15:00 Καραγάνης Αναστάσιος
6 23/05/2015 16:00 – 21:00 Συρμαλή Μαρία-Ελένη

 

ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρονικά συστήματα ενιαίων σημείων επαφής (one stop shops). Παραδείγματα και επιτυχημένες εφαρμογές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 27/05/2015 16:00 – 22:00 Πετράκος Γεώργιος Αίθουσα ΠΜΣ Οικονομικής Επιστήμης, Αριστοτέλους 3, 4ος όροφος
2 28/05/2015 16:00 – 22:00 Κέφης Βασίλειος
3 29/05/2015 16:00 – 20:00 Ναγόπουλος Νικόλαος
20:00 – 22:00 Κέφης Βασίλειος
4 30/05/2015 10:00 – 16:00 Μαραγκουδάκης Μανούσος
5 31/05/2015 10:00 – 16:00 Μαραγκουδάκης Μανούσος