ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΑΤΡΑ

ΠΕΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΥΚΛΟΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΑΤΡΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ: Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 09/09/2015 17:00 – 21:00 Παππάς Βασίλειος ΥΚ Τμήματος Γεωλογίας 1ος όροφος
2 10/09/2015 17:00 – 21:00
3 11/09/2015 17:00 – 22:00
4 14/09/2015 17:00 – 21:00
5 15/09/2015 17:00 – 21:00
6 16/09/2015 17:00 – 21:00
7 17/09/2015 17:00 – 22:00

 

ΜΑΘΗΜΑ: Τηλεπισκόπηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 29/04/2015 16:00 – 21:00 Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος ΥΚ Τμήματος Γεωλογίας 1ος όροφος
2 30/04/2015 16:00 – 21:00
3 06/05/2015 16:00 – 21:00
4 07/05/2015 16:00 – 21:00
5 08/05/2015 16:00 – 21:00
6 13/05/2015 16:00 – 21:00

 

ΜΑΘΗΜΑ: Μηχανική Γνώσης για γεωγραφικά δεδομένα (μεταδεδομένα, υπηρεσίες, υποδομές)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 28/04/2015 17:00 – 20:00 Κουμπούρη Αθανασία Υπολογιστικό Κέντρο, 1ος όροφος, κτίριο Β, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
2 05/05/2015 17:00 – 20:00
3 12/05/2015 17:00 – 20:00
4 19/05/2015 17:00 – 20:00
5 26/05/2015 17:00 – 20:00
6 03/06/2015 17:00 – 20:00
7 09/06/2015 17:00 – 20:00
8 16/06/2015 17:00 – 20:00 Μαραγκουδάκης Εμμανούηλ
9 17/06/2015 17:00 – 20:00
10 23/06/2015 17:00 – 20:00 Κουμπούρη Αθανασία

 

ΜΑΘΗΜΑ: Εξόρυξη Γνώσης (Data Mining) από χωρο-χρονικά δεδομένα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 27/04/2015 17:00 – 20:00 Πίππα Ευαγγελία Αίθουσα Σεμιναρίων ΑΣ1, κτίριο Β, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
2 04/05/2015 17:00 – 20:00
3 11/05/2015 17:00 – 20:00
4 18/05/2015 17:00 – 20:00
5 25/05/2015 17:00 – 20:00
6 02/06/2015 17:00 – 20:00
7 08/06/2015 17:00 – 20:00
8 15/06/2015 17:00 – 20:00 Μεγαλοοικονόμου Βασίλειος
9 22/06/2015 17:00 – 20:00 Μεγαλοοικονόμου Βασίλειος
10 29/06/2015 17:00 – 20:00 Πίππα Ευαγγελία

 

ΜΑΘΗΜΑ: Στατιστική ανάλυση δεδομένων – SPSS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 01/09/2015 17:00 – 22:00 Πετράκος Γεώργιος ΥΚ Τμήματος Γεωλογίας 1ος όροφος
2 02/09/2015 17:00 – 22:00 Πετράκος Γεώργιος
3 03/09/2015 17:00 – 22:00 Καραγάνης Αναστάσιος
4 04/09/2015 17:00 – 22:00 Καραγάνης Αναστάσιος
5 07/09/2015 17:00 – 22:00 Ρόντος Κωνσταντίνος
6 08/09/2015 17:00 – 22:00 Ρόντος Κωνσταντίνος