ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΘΗΝΑ

ΠΕΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΘΗΝΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ: Συλλογή γεωγραφικής πληροφορίας / Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 24/04/2015 16:00 – 21:00 Γιαννίου Μιχαήλ Εργαστήριο Γεωδαισίας, ΣΤΕΦ 1ος όροφος
2 25/04/2015 10:00 – 15:00
3 26/04/2015 10:00 – 15:00

 

ΜΑΘΗΜΑ: Τηλεπισκόπηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 26/04/2015 16:00 – 21:00 Οικονόμου Εμμανουήλ Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας, ΣΤΕΦ 1ος όροφος
2 02/05/2015 10:00 – 15:00
3 03/05/2015 10:00 – 15:00
4 08/05/2015 16:00 – 21:00
5 09/05/2015 10:00 – 15:00
6 10/05/2015 10:00 – 15:00

 

ΜΑΘΗΜΑ: Βάσεις Χωρικών  Δεδομένων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 15/05/2015 16:00 – 21:00 Σιδέρης Νικόλαος Εργαστήριο Γεωπληροφορικής, ΣΤΕΦ Ισόγειο, Σχεδιαστήρια
2 16/05/2015 10:00 – 15:00
3 17/05/2015 10:00 – 15:00
4 22/05/2015 16:00 – 21:00
5 23/05/2015 10:00 – 15:00 Κάτσιος Ιωάννης
6 24/05/2015 10:00 – 15:00

 

ΜΑΘΗΜΑ: Χωρική Ανάλυση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 29/05/2015 16:00 – 21:00 Ηλιοπούλου Πολυξένη Εργαστήριο Γεωπληροφορικής, ΣΤΕΦ Ισόγειο, Σχεδιαστήρια
2 30/05/2015 10:00 – 15:00
3 31/05/2015 10:00 – 15:00
4 05/06/2015 16:00 – 21:00 Τσάτσαρης Ανδρέας
5 06/06/2015 10:00 – 15:00
6 07/06/2015 10:00 – 15:00

 

ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμογές σχεδιασμού κοινωνικών ερευνών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 12/06/2015 16:00 – 21:00 Ηλιοπούλου Πολυξένη Εργαστήριο Γεωπληροφορικής, ΣΤΕΦ Ισόγειο, Σχεδιαστήρια
2 13/06/2015 10:00 – 15:00
3 14/06/2015 10:00 – 15:00
4 19/06/2015 16:00 – 21:00 Κιουσόπουλος Ιωάννης
5 20/06/2015 10:00 – 15:00
6 21/06/2015 10:00 – 15:00

 

ΜΑΘΗΜΑ: Ειδικά θέματα Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στο Θαλάσσιο Περιβάλλον

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 26/06/2015 16:00 – 17:00 Τσάτσαρης Ανδρέας Εργαστήριο Γεωπληροφορικής, ΣΤΕΦ Ισόγειο, Σχεδιαστήρια
17:00 – 21:00 Χαλκιάς Χρίστος
2 27/06/2015 10:00 – 12:00 Τσάτσαρης Ανδρέας
12:00 – 15:00 Κρασανάκης Βασίλειος
3 28/06/2015 10:00 – 15:00 Κρασανάκης Βασίλειος