ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΣΕΡΡΕΣ

ΠΕΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΣΕΡΡΕΣ

 

ΜΑΘΗΜΑ: Συλλογή γεωγραφικής πληροφορίας / Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 20/04/2015 16:00 – 19:00 (Θ) Παπακωνσταντίνου Απόστολος Αίθουσα 2, Ισόγειο ,Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
19:00 – 22:00 (Ε) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων, 1ος Όροφος , Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
2 21/04/2015 16:00 – 19:00 (Θ) Ντούρος Κωνσταντίνος Αίθουσα 2, Ισόγειο ,Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
19:00 – 22:00 (Ε) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων, 1ος Όροφος , Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
3 21/05/2015 16:00 – 19:00 (Θ) Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος Αίθουσα 2, Ισόγειο ,Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

 ΜΑΘΗΜΑ: Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 23/04/2015 16:00 – 19:00 (Θ) Παπακωνσταντίνου Απόστολος Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων, 1ος Όροφος , Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
19:00 – 20:00 (Ε) Αίθουσα 2, Ισόγειο ,Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
20:00 – 22:00 (Ε) Ντούρος Κωνσταντίνος
2 28/04/2015 16:00 – 19:00 (Θ) Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος Αίθουσα 2, Ισόγειο ,Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
19:00 – 22:00 (Ε) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων, 1ος Όροφος , Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
3 30/04/2015 16:00 – 17:00 (Θ) Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος Αίθουσα 2, Ισόγειο ,Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
17:00 – 19:00 (Θ) Ντούρος Κωνσταντίνος
19:00 – 22:00 (Ε) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων, 1ος Όροφος , Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
4 07/05/2015 16:00 – 19:00 (Θ) Ντούρος Κωνσταντίνος Αίθουσα 2, Ισόγειο ,Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
19:00 – 22:00 (Ε) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων, 1ος Όροφος , Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
5 14/05/2015 16:00 – 19:00 (Θ) Ντούρος Κωνσταντίνος Αίθουσα 2, Ισόγειο ,Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
19:00 – 22:00 (Ε) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων, 1ος Όροφος , Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

ΜΑΘΗΜΑ: Θεματική Χαρτογραφία / Οπτική αναπαράσταση γεωγραφικών δεδομένων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 27/04/2015 16:00 – 19:00 (Θ) Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος Αίθουσα 2, Ισόγειο ,Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
19:00 – 22:00 (Ε) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων, 1ος Όροφος , Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
2 04/05/2015 16:00 – 19:00 (Θ) Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος Αίθουσα 2, Ισόγειο ,Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
19:00 – 22:00 (Ε) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων, 1ος Όροφος , Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
3 11/05/2015 16:00 – 19:00 (Θ) Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος Αίθουσα 2, Ισόγειο ,Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
19:00 – 22:00 (Ε) Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων, 1ος Όροφος , Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
4 18/05/2015 16:00 – 19:00 (Θ) Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος Αίθουσα 2, Ισόγειο ,Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
19:00 – 22:00 (Ε) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων, 1ος Όροφος , Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
5 19/05/2015 16:00 – 19:00 (Θ) Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος Αίθουσα 2, Ισόγειο ,Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
19:00 – 22:00 (Ε) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων, 1ος Όροφος , Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής


 ΜΑΘΗΜΑ: Χωρικές Βάσεις Δεδομένων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 24/04/2015 16:00 – 19:00 (Θ) Γκρίνιας Ηλίας Αίθουσα 2, Ισόγειο ,Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
19:00 – 22:00 (Ε) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων, 1ος Όροφος , Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
2 06/05/2015 16:00 – 19:00 (Θ) Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος Αίθουσα 2, Ισόγειο ,Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
19:00 – 20:00 (Ε) Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων, 1ος Όροφος , Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
20:00 – 22:00 (Ε) Γκρίνιας Ηλίας
3 08/05/2015 16:00 – 19:00 (Θ) Γκρίνιας Ηλίας Αίθουσα 2, Ισόγειο ,Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
19:00 – 22:00 (Ε) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων, 1ος Όροφος , Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
4 13/05/2015 16:00 – 19:00 (Θ) Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος Αίθουσα 2, Ισόγειο ,Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
19:00 – 22:00 (Ε) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων, 1ος Όροφος , Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
5 15/05/2015 16:00 – 19:00 (Θ) Γκρίνιας Ηλίας Αίθουσα 2, Ισόγειο ,Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
19:00 – 22:00 (Ε) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων, 1ος Όροφος , Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

ΜΑΘΗΜΑ: Μηχανική Γνώσης για γεωγραφικά δεδομένα (μεταδεδομένα, υπηρεσίες, υποδομές)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 22/04/2015 16:00 – 19:00 (Θ) Ευαγγελίδης Κωνσταντίνος Αίθουσα 2, Ισόγειο ,Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
19:00 – 22:00 (Ε) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων, 1ος Όροφος , Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
2 29/04/2015 16:00 – 19:00 (Θ) Ευαγγελίδης Κωνσταντίνος Αίθουσα 2, Ισόγειο ,Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
19:00 – 22:00 (Ε) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων, 1ος Όροφος , Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
3 05/05/2015 16:00 – 19:00 (Θ) Ευαγγελίδης Κωνσταντίνος Αίθουσα 2, Ισόγειο ,Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
19:00 – 22:00 (Ε) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων, 1ος Όροφος , Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
4 12/05/2015 16:00 – 19:00 (Θ) Ευαγγελίδης Κωνσταντίνος Αίθουσα 2, Ισόγειο ,Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
19:00 – 22:00 (Ε) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων, 1ος Όροφος , Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
5 20/05/2015 16:00 – 17:00 (Θ) Ευαγγελίδης Κωνσταντίνος Αίθουσα 2, Ισόγειο ,Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
17:00 – 19:00 (Θ) Γκρίνιας Ηλίας
19:00 – 22:00 (Ε) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων, 1ος Όροφος , Κτίριο Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

ΜΑΘΗΜΑ: Μέθοδοι χρήσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και τηλεφωνικής έρευνας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 23/09/2015 16:00 – 22:00 Δρόσος Δημήτριος Το μάθημα θα διεξαχθεί μέσω διαδικτύου.
2 24/09/2015 16:00 – 22:00
3 25/09/2015 16:00 – 19:00