ΚΥΚΛΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΑΘΗΝΑ

ΠΕΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΜΙΟΥ – ΑΘΗΝΑ

ΜΑΘΗΜΑ: Στατιστική Ανάλυση δεδομένων /SPSS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 24/04/2015 16:00 – 20:00 Τραγάκη Αλεξάνδρα Αίθουσα 2.1, νέο κτίριο (Γεωγραφίας),  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
2 25/04/2015 10:00 – 17:00 Τραγάκη Αλεξάνδρα
3 26/04/2015 10:00 – 14:00 Τραγάκη Αλεξάνδρα Εργαστήριο Γεωπληροφορικής και Χαρτογραφίας, νέο κτίριο (Γεωγραφίας), επίπεδο 2, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
14:00 – 16:00 Ανδρεόπουλος Παναγιώτης
4 02/05/2015 10:00 – 17:00 Ανδρεόπουλος Παναγιώτης
5 03/05/2015 10:00 – 16:00 Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

 

ΜΑΘΗΜΑ: Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 08/05/2015 16:00 – 20:00 Χαλκιάς Χρίστος Αίθουσα 2.1, νέο κτίριο (Γεωγραφίας),  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
2 09/05/2015 10:00 – 13:00 Ρούμελης Σταύρος Εργαστήριο Γεωπληροφορικής και Χαρτογραφίας, νέο κτίριο (Γεωγραφίας), επίπεδο 2, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
13:00 – 16:00 Πολυκρέτης Χρήστος
3 10/05/2015 10:00 – 12:00 Ρούμελης Σταύρος
12:00 – 15:00 Πολυκρέτης Χρήστος
4 15/05/2015 16:00 – 20:00 Παρχαρίδης Ισαάκ
5 16/05/2015 10:00 – 15:00 Μπενέκος Γεώργιος
15:00 – 16:00 Παρχαρίδης Ισαάκ
6 17/05/2015 10:00 – 12:00 Πολυκρέτης Χρήστος
12:00 – 15:00 Ρούμελης Σταύρος

 

ΜΑΘΗΜΑ: Θεματική Χαρτογραφία / Οπτικοποίηση Γεωγραφικών δεδομένων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 22/05/2015 16:00 – 20:00 Βράδης Χριστόφορος Εργαστήριο Γεωπληροφορικής και Χαρτογραφίας, νέο κτίριο (Γεωγραφίας), επίπεδο 2, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
2 23/05/2015 10:00 – 14:00 Βράδης Χριστόφορος
14:00 – 16:00 Πολυκρέτης Χρήστος
3 24/05/2015 10:00 – 13:00 Βράδης Χριστόφορος
13:00 – 15:00 Κρασανάκης Βασίλειος
4 29/05/2015 16:00 – 18:00 Πολυκρέτης Χρήστος
18:00 – 20:00 Χαλκιάς Χρίστος
5 30/05/2015 10:00 – 12:00 Βράδης Χριστόφορος
12:00 – 14:00 Πολυκρέτης Χρήστος
14:00 – 16:00 Κρασανάκης Βασίλειος
6 31/05/2015 10:00 – 15:00 Βράδης Χριστόφορος
13:00 – 15:00 Κρασανάκης Βασίλειος

 

ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμογές σχεδιασμού κοινωνικών ερευνών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 05/06/2015 16:00 – 20:00 Παπαδόπουλος Απόστολος Αίθουσα 2.1, νέο κτίριο (Γεωγραφίας),  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
2 06/06/2015 10:00 – 16:00
3 07/06/2015 10:00 – 15:00
4 12/06/2015 16:00 – 20:00 Φρατσέα Λουκία – Μαρία Εργαστήριο Γεωπληροφορικής και Χαρτογραφίας, νέο κτίριο (Γεωγραφίας), επίπεδο 2, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
5 13/06/2015 10:00 – 16:00
6 14/06/2015 10:00 – 15:00

 

ΜΑΘΗΜΑ: Χωρική Ανάλυση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 19/06/2015 16:00 – 20:00 Καλογήρου Σταμάτιος Αίθουσα 2.1, νέο κτίριο (Γεωγραφίας),
2 20/06/2015 10:00 – 16:00 Εργαστήριο Γεωπληροφορικής και Χαρτογραφίας, νέο κτίριο (Γεωγραφίας), επίπεδο 2, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
3 21/06/2015 10:00 – 15:00
4 26/06/2015 16:00 – 18:00 Καλογήρου Σταμάτιος
18:00 – 20:00 Καραγεωργή Αθανασία
5 27/06/2015 10:00 – 14:00 Καλογήρου Σταμάτιος
14:00 – 16:00 Καραγεωργή Αθανασία
6 28/06/2015 10:00 – 13:00 Καλογήρου Σταμάτιος
13:00 – 15:00 Καραγεωργή Αθανασία