ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΒΟΛΟΣ

ΠΕΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΒΟΛΟΣ

 

ΜΑΘΗΜΑ: Θεματική Χαρτογραφία / Οπτική αναπαράσταση γεωγραφικών δεδομένων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 21/04/2015 15:00 – 21:00 Σταθάκης Δημήτριος Αίθουσα Β1 (1ος όροφος) του  Κτιρίου Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πεδίο Άρεως – Πολυτεχνική Σχολή
2 28/04/2015 15:00 – 21:00
3 05/05/2015 15:00 – 21:00
4 12/05/2015 15:00 – 21:00
5 19/05/2015 15:00 – 21:00

 

ΜΑΘΗΜΑ: Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης και Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 27/05/2015 15:00 – 21:00 Καλλιώρας Δημήτριος Αίθουσα Β1 (1ος όροφος) του  Κτιρίου Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πεδίο Άρεως – Πολυτεχνική Σχολή
2 03/06/2015 15:00 – 21:00
3 04/06/2015 15:00 – 21:00
4 10/06/2015 15:00 – 21:00
5 11/06/2015 15:00 – 21:00

 

ΜΑΘΗΜΑ: Διακυβέρνηση και βιώσιμη ανάπτυξη. Πλαίσιο εφαρμογών και παραδείγματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 23/04/2015 15:00 – 21:00 Φαρασλής Ιωάννης Αίθουσα Β1 (1ος όροφος) του  Κτιρίου Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πεδίο Άρεως – Πολυτεχνική Σχολή
2 30/04/2015 15:00 – 21:00
3 07/05/2015 15:00 – 21:00
4 14/05/2015 15:00 – 21:00
5 21/05/2015 15:00 – 21:00

 

ΜΑΘΗΜΑ: Τηλεπισκόπηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 22/04/2015 15:00 – 21:00 Περάκης Κωνσταντίνος Αίθουσα Β1 (1ος όροφος) του  Κτιρίου Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πεδίο Άρεως – Πολυτεχνική Σχολή
2 29/04/2015 15:00 – 21:00
3 06/05/2015 15:00 – 21:00
4 13/05/2015 15:00 – 21:00
5 20/05/2015 15:00 – 21:00

 

ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμογές σχεδιασμού κοινωνικών ερευνών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 17/06/2015 15:00 – 19:00 Σταθάκης Δημήτριος Αίθουσα Β1 (1ος όροφος) του  Κτιρίου Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πεδίο Άρεως – Πολυτεχνική Σχολή
19:00 –  21:00 Μπαλτάς Παύλος
2 18/06/2015 15:00 – 21:00 Μπαλτάς Παύλος
3 23/06/2015 15:00 – 21:00
4 24/06/2015 15:00 – 21:00
5 25/06/2015 15:00 – 21:00